foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

สถิติ

ผู้ชม
1
เนื้อหา
23

Login Form

ฝ่ายบริหาร ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563