foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
075-687020
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

Q&A ถาม-ตอบ

Login Form


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
📍ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ 30 มีนาคม 2566
📍เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว : บัตรประจำตัวประชาชน